Vài Trò Chơi Tôi

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Hàng xóm ứng Dụng Thời gian Thực vài trò chơi tôi An toàn cảnh Báo Tội phạm

Thông tin vài trò chơi tôi mặn nhân vật là một 18 năm tuổi nam người thưởng thức của mình, mùa hè và hướng tình huống nguy hiểm với những người phụ nữ Trong cuộc sống của mình

Lola Vài Trò Chơi Tôi Đó Có Nghĩa Gì

Trong Meereen, Daenerys và Daario ngủ cùng nhau đưa cho số một thời gian sau khi Ông giục cô để làm việc cải thiện sử dụng của mình, hai tài năng chiến tranh và phụ nữ. Jorah đi qua con đường với Daario khi heli là để lại Daenerys' phòng tương lai buổi sáng và rõ ràng là sốc. Jorah cảnh báo Dany không phải thề một đám lính đánh thuê người soh cũng phản bội trước đây của ông thuyền trưởng. Ông và sau đó thuyết phục mình rằng kế hoạch của cô để gửi Daario và những đứa Con Thứ để chiếm lại thành Yunkai và thực hiện qu còn lại masters là nhầm lẫn., Daenerys thay vì quyết định gửi vài trò chơi tôi Hizdahr zo Loraq để giải thích cho các bậc thầy của Yunkai mà họ tin hoặc là chơi qua quy tắc hải Ly Nước chết. Cô cho Jorah tín dụng đầy đủ để thay đổi tâm trí cô.

Chơi Trò Chơi Này Ở Đâu